❛જિંદગી ને દોડતા નહીં ચાલતા શીખવો.._અભય પંડ્યા❜ _જિંદગીને દરેક તબક્કે ધીમા ઢાળથી માણવાનું શીખી રહ્યો છું.. _ખૂબ જ લાગણીશીલ વ્યક્તિવ અને બધા ઉપર ભરોસો મુકવાની ટેવ તથા કુટેવ _ ટોન્ટ નામના અંગ્રેજી શબ્દ ના ભાવાર્થ સાથેના વાક્યોથી મજાક-મસ્તી કરવાની આદત. _હું આપ સુધી પોહચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું તે, ક્યાંક વાંચેલું, ક્યાંક જોયેલું, ક્યાંક સાંભળેલું અને ક્યાંક અનુભવેલું આ બધુ ભેગું મળીને બને છે મારા વિચારોનું વિશ્વ . _આપના સૂચન આવકાર્ય છે .. Contact : +91-7878571515 _અભય પંડ્યા

  • (97)
  • 1.5k
  • (28)
  • 903
  • (34)
  • 826
  • (34)
  • 1.3k
  • (25)
  • 998
  • (41)
  • 1.5k
  • (76)
  • 2.5k
  • (42)
  • 1.5k
  • (55)
  • 1.6k