માર્કેટિંગ મંચ. Murtaza Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

માર્કેટિંગ મંચ.

Murtaza Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

માર્કેટિંગ મંચ (મુર્તઝા પટેલ) - સંપૂર્ણ 1 - તોલ મોલ કે ગોલ... ગોલ મોલ કેતોલ! 2 - સફેદ રંગની ભેંસ... ભૂરા રંગની ગાય! 3 - પેટની ભૂખ ક્યાં - 4 - માર્કેટસંક્રાંત 5 - મોહબ્બતનું ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગ.. 6 - ‘જો’ ભાઈના સુપર-વેચાણની ‘તો’ફાનીવાતો... 7 ...વધુ વાંચો