થોડું તમે સમજો અને થોડું અમે સમજીએ Nirav Chauhan દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

થોડું તમે સમજો અને થોડું અમે સમજીએ

Nirav Chauhan દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

અહીંયા મેં જનરેશન ગેપ વિશે મારા વિચારો રજુ કર્યા છે. આપણા સમાજ માં હજી પણ અમુક વાતો એવી છે કે જેની આપણે મુક્તમને ચર્ચા કરી નથી સકતા એ બાબતે મેં અહીં ધ્યાન દોર્યું છે.