છૂટાછેડા લેવા માટે તૈયાર થયેલી પત્નીને છેલ્લો પત્ર Nirav Patel SHYAM દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

છૂટાછેડા લેવા માટે તૈયાર થયેલી પત્નીને છેલ્લો પત્ર

Nirav Patel SHYAM Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

સાંભળ્યું છે કે તે હવે નંબર બદલી નાખ્યો છે, મેં ઘણીવાર ફોન કર્યા પણ અસ્તિત્વમાં જ નહોતો બતાવતો. હા, આમ પણ હવે આપણા સંબંધનું અસ્તિત્વ જ ક્યાં રહ્યું છે ? હવે માત્ર એક ફોર્માલીટી કરી રહ્યાં છીએ છેલ્લા કેટલાક ...વધુ વાંચો