અઢળક સંવેદનાનો વિસામો... વ્હાલા બાપુજી... Gopiba Vala ..PARIJA દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

અઢળક સંવેદનાનો વિસામો... વ્હાલા બાપુજી...

Gopiba Vala ..PARIJA દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

મારા વ્હાલા બાપુજી....આજે મે તમને બહુ જ યાદ કર્યા, આમ તો તમારી યાદ આવે જ છે, પણ આજે કંઈક તમારી ખોટ વર્તાઈ એવું લાગ્યું.. તમે જ્યારે અમને છોડીને જતાં રહ્યા હતા ત્યારે હું સાતમા ધોરણમાં ભણતી.. હા .. બધું ...વધુ વાંચો