ગમતાં સરનામે Anandita Raiyani દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગમતાં સરનામે

Anandita Raiyani દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

અભય, કવર પરના અક્ષરો વાંચીને તમે લગાવેલો અંદાજ સાચો છે. હું નિશા.. આ રીતે તમને પરિચય આપવો પડશે એવું તો સપનાંમાં પણ વિચાર્યુ ન હતું. જે તમને સૌથી વધુ જાણતું હોય તેની સાથે આવી ઔપચારિકતા ખૂબ ...વધુ વાંચો