ભૂલ છે મારી Writer Dhaval Raval દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભૂલ છે મારી

Writer Dhaval Raval દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

*મારી ભૂલ છે**--------------------------------------------------------------------* પરિવાર પાસે બેસવું નહિ અને કહે ભૂલ છે મારી રાતો સુધી બહાર રખડે,ઘરે આવી કહે ભૂલ છે મારી *ભૂલને સ્વીકારવાનું કલેજું છે* ...વધુ વાંચો