પ્રિય તું..(the last letter) aateka Valiulla દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિય તું..(the last letter)

aateka Valiulla દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય તું...ઘણુ બધુ કેહવું છે તને, પણ હવે શબ્દ ખૂટે છે.કારણ કે શબ્દ કદાચ વર્ણવી જ નહીં શકે મન ની ઉથલપાથલ ને...એક એકાંત છે.. જેમા હૂઁ છું અને કદાચ તું પણ છે..નાં ના... આ દુઃખ નાં આંસુ નથી... આ ...વધુ વાંચો