ડિયર મોમ Ravina દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડિયર મોમ

Ravina દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

આપણે બધા પણ સાવ કેવા છીએ ને! મમ્મી બોલે તો કચકચ લાગે. કયારેક ક્યારેક મમ્મી પર અકળાઈ જઈએ. ને પછી જ્યારે હોસ્ટેલમાં જઈએ ત્યારે એ જ મમ્મીના હાથનું બનાવેલું ખવાનું મીસ કરીએ. એ મમ્મીને યાદ કરીને રડીએ. મા ને ...વધુ વાંચો