પ્રિય દર્દી Dr Sejal Desai દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિય દર્દી

Dr Sejal Desai દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય દર્દી કુશળ હશો ! તમારા સ્વાસ્થ્ય ની જાળવણી માટે હરહંમેશ તત્પર રહેનાર ડૉક્ટર ના સપ્રેમ નમસ્કાર! આજે હું તમને પત્ર દ્વારા એક વાત કહેવા માગું છું.આશા રાખું છું કે તમે આ પત્રમાં લખેલી વાત ધ્યાનમાં રાખીને મારી લાગણી ...વધુ વાંચો