તારો સગ્ગો બનવા માંગુ Writer Dhaval Raval દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

તારો સગ્ગો બનવા માંગુ

Writer Dhaval Raval દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

લાગણીના કર્યા છે વાવેતર સાચાબોલ્યા નથી ક્યારેય અમે ખોટુંસાચું સાચું કીધું છે બધાનુંએટલા માટે નહીં કે સ્વાર્થ છે,પણ તારો સગગો બનવા માંગુ. જીવનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હમેશા સાચો બનીને નથી રહેતો પણ વ્યક્તિ ની વચ્ચે ઘણી વખત ...વધુ વાંચો