રંગભુમી ની યાદ રામભાઇ બી ભાદરકા દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

રંગભુમી ની યાદ

રામભાઇ બી ભાદરકા દ્વારા ગુજરાતી નાટક

આજે તો આપણે મરેલા મનોરંજન ના હેવાય થઇ ગયા છીયે બાકી તો આપણી રંગ ભુમી ના નાટકો..આપણી રંગભુમી ના ગીતો જે આપણ ને અને આપણી આગવી પેઢી ને કઇક સુ સંસ્કારો આપતા'તા એના બદલા મા આપણે શુ આપ્યુ....?માત્ર ને ...વધુ વાંચો