મારા વિચારો Writer Dhaval Raval દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારા વિચારો

Writer Dhaval Raval દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

*મારો વિચાર* ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: પ્રેમ,આદર ભાવથી આગળ વધીએ, ભગવાનમાં આપણે માનતા થઈએ, પાસે પાસે ભલે થતું બધું ખોટું ! આવે પાસે એમની મદદ આપણે કરીએ ! પત્થર દિલને પણ આવકારો આપીએ, દુશ્મનને પણ મીઠો જવાબ આપીએ ! જઘડાને ધીમે ધીમે ...વધુ વાંચો