પનીનું લગ્ન SUNIL VADADLIYA દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પનીનું લગ્ન

SUNIL VADADLIYA દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

આજે સવારે ફળિયામાં ખૂબ અવર જવર વધી ગઈ હતી. બાજુ વાળા ફળિયામાં લોકો લગ્ન માણવા આવ્યા હતા. સેનવાવાસમાં આજે લગ્નપ્રસંગ હતો. મેતરિયા આવતા હતા . જોન આવવાની હતી તેથી ખૂબ હરખભેર ફળિયાના ગણ્યાગાંઠ્યા જુવાનિયા પોણી પીપમાં ભરતા હતા. મંડપ ...વધુ વાંચો