હાઈ કેપ્લર BHIMANI AKSHIT દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

હાઈ કેપ્લર

BHIMANI AKSHIT દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

આ લેખમાં અમન તેનો ભાઈ ભાવિક અને અમનનો મિત્ર વેદ આ ત્રણેય કોઈ અજાણ્યા લોકો દ્વારા કેદ થાય છે...અને પછી ?? પછી શું થાય છે જાણવા અેક વાર લેખ વાંચી જ નાખો..