એક પત્ર ક્રિકેટરોને Ekta Chirag Shah દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક પત્ર ક્રિકેટરોને

Ekta Chirag Shah દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય ક્રિકેટર મિત્રો,હજી IPL નો થાક ઉતર્યો નહીં હોય ત્યાં વર્લ્ડકપ માટેઇંગ્લેંન્ડ જવાની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઈ હશે.તમારા માંથી ઘણા IPLના સારા પ્રદર્શનથી જોશમાં હશે અને ઘણા nervousફિલ કરતા હશે. પરંતુ ચિંતા નહીં કરતા કેમકેતમારી લાગણીઓ સાથે અમારી પણ ...વધુ વાંચો