સંસ્કૃતિ વંદના ... Dhavalkumar Padariya Kalptaru દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંસ્કૃતિ વંદના ...

Dhavalkumar Padariya Kalptaru દ્વારા ગુજરાતી નાટક

પાત્રો : સંસ્કૃતિ માતા પહેલો વિધાર્થી બીજો વિધાર્થી ત્રીજો વિધાર્થી ( કોઈકનો રડવાનો અવાજ આવે છે........) પહેલો વિધાર્થી : સાંભળો કોઈકનો રડવાનો અવાજ આવે છે. બીજો વિધાર્થી : (આંગળીનો ઈશારો કરીને ) આ દિશાએથી કોઈકનો ...વધુ વાંચો