રેઈકી ચિકિત્સા - 3 (રેઈકી નું વર્ણન) Hari Modi દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેઈકી ચિકિત્સા - 3 (રેઈકી નું વર્ણન)

Hari Modi દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

3. રેઈકી નું વર્ણન રેઈકી સર્વવ્યાપી જીવન ઊર્જા માટેનો જાપાનીઝ શબ્દ છે. તે બે શબ્દ ‘રેઈ’ માં વહેંચાયેલો છે. જાપાનીઝ મૂળાક્ષરો કાંજી પ્રમાણે રેઈ એટલે સર્વ વ્યાપી, અપાર્થિવ પ્રાણ ઊર્જા કે ગૂઢ ઊર્જા કે અર્ક થાય છે અને ...વધુ વાંચો