વાંક કોનો કપડાં નો કે છોકરી હોવા નો Sagar Garaniya દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાંક કોનો કપડાં નો કે છોકરી હોવા નો

Sagar Garaniya દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

શરમ તો આવતી હશે એ ક્રાંતિકારી અને મહાત્મા ને કે જેમના માટે અમે શહીદ થાયા એવા વ્યક્તિ માટે કે જે દેશ માં એક બાજુ સ્ત્રી સશક્તિકરણ ની આડંબર ચલાવે છે તો બીજી થોડાક ને થોડાક સમયાંતરે નાની બાળકી કે ...વધુ વાંચો