રેઈકી ચિકિત્સા - 4 (રેઈકી નો ઈતિહાસ) Hari Modi દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેઈકી ચિકિત્સા - 4 (રેઈકી નો ઈતિહાસ)

Hari Modi દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

4. રેઈકી નો ઈતિહાસ રેઈકી નો ઈતિહાસ આજે તો દંતકથા બની ગઈ છે. જે રેઈકી માસ્ટર પાસેથી રેઈકી ના વિધાર્થીને મૌખિક રીતે મળી રહી છે. પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિના સંશોધક ડૉ. મિકાઓ ઉસુઈ છે. તેઓ અઢારમી સદીના અંતમાં જાપાનના ...વધુ વાંચો