પુસ્તક ને પત્ર Dr Jay vashi દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પુસ્તક ને પત્ર

Dr Jay vashi દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

વ્હાલ મિત્ર, પુસ્તક આજે મારે દિલ ખોલીને તને કંઈક કહેવું છે.આમ તો કાગળ નાં કુળ નો તું વારસદાર છે છતાં પણ એક કાગળ લઈ તારા નામજોગ તને કંઈક ...વધુ વાંચો