વાર્તાસૃષ્ટિ - ૩ નિમિષા દલાલ્ દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તાસૃષ્ટિ - ૩

નિમિષા દલાલ્ દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

વાર્તાસૃષ્ટિ અંક ત્રીજો આ અંકમાં બધાં નિમંત્રિત વાર્તાકારોની વાર્તાઓ છે. આ અંકમાં આમંત્રિત લેખકોની વાર્તાઓ તો છે જ એ ઉપરાંત એક પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર જગદીશ સ્માર્ટના રેખાચિત્રોને પણ આ અંકમાં સ્થાન આપ્યું છે તેનું કવર જગદીપ સ્માર્ટના એક સુંદર ચિત્રથી ...વધુ વાંચો