રેઈકી ચિકિત્સા - 8 - ઉપચારની સ્થિતિઓ Hari Modi દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેઈકી ચિકિત્સા - 8 - ઉપચારની સ્થિતિઓ

Hari Modi દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

આભારવિધિ: હું મારો પોતાનો (નામ સાથે) આભાર માનું છું. રેઈકી શક્તિનો આભાર માનું છું. હું ડૉ. મિકાઓ ઉસુઈનો આભાર માનું છું. હું મારા પાર્ટનર (નામ સાથે) નો આભાર માનું છું. હું મારા ગુરૂઓનો આભાર માનું છું પોતાની ઉપર ...વધુ વાંચો