દીકરીનો કાગળ Matangi Mankad Oza દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

દીકરીનો કાગળ

Matangi Mankad Oza દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

#સાવ સાચી ઘટના થી પ્રેરિતબધાને થશે કે હવે જમાનો બદલાયો ના દીકરા દીકરી ના ભેદ ભુસાયા નથી શું જરૂર બેટી બચાવો ના કેમ્પેઇન ની તો બહુ કઠોર રીતે કહું છું કે નગ્ન હકીકત એ છે કે હજી દીકરી ના ...વધુ વાંચો