દીકરી પારિજાત નું ફૂલ Dipan bhatt દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

દીકરી પારિજાત નું ફૂલ

Dipan bhatt દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

સમર્પણ આ રચના હું એ દીકરીઓ ને સમર્પણ કરું છું જેમણે પરિવારનું જ નહિ પણ દેશ નું નામ પણ ઉજ્વળ કરીયું છે. આભાર હું આભારી છું એ ડાયરી નો જેમણે પોતાના પાના માં ભાવનાઓને શબ્દો રૂપી જીવંત રાખી છે ...વધુ વાંચો