વરુણ દેવતાનો ખુલ્લો પત્ર bharatchandra shah દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

વરુણ દેવતાનો ખુલ્લો પત્ર

bharatchandra shah દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

વ્હાલા પૃથ્વીવાસીઓ અને ખાસ તો હિન્દુસ્તાનીઓ જોગ... હાલ હિન્દુસ્તાનની સરકારે એક સુખદ આંચકો તમને આપ્યો છે. કલમ ૩૭૦ નાબૂદ કરી હિંમતને દાદ આપી છે. અકલ્પનીય આંચકો આપ્યો છે જે કાશ્મીરી પ્રજા માટે બહુજ સુખદ છે. અગાઉ પણ અકલ્પનીય આંચકા ...વધુ વાંચો