સાગરપંખી Mehul Dodiya દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સાગરપંખી

Mehul Dodiya દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

સાગરપંખી રિચાર્ડ બાકઅનુવાદ : સોનલ પરીખToday, I have read Gujarati novella 'Jonathan Livingston Seagull' written by Richard Bach and illustrated by Russell Munson, translated by Sonal Parikh.It is a fable in novella form about a seagull who is trying ...વધુ વાંચો