પોતાના પારકા કે પારકા પોતાના ? Writer Dhaval Raval દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પોતાના પારકા કે પારકા પોતાના ?

Writer Dhaval Raval દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

પોતાના પારકાપારકા પોતાના::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: જીવનમાં ઘણી વખત એવું મહેસુસ થાય છે કે આપણા જે છે એ આપણા નથી એ કોઈ બીજાના છે આપણું તો માત્ર લાગતું હતું પણ જેને આપણું સમજીએ છીએ તે આપણું નથી તે બીજાનું છે, ખરેખર ...વધુ વાંચો