રહસ્યનું રહસ્ય! Bharat Makwana દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રહસ્યનું રહસ્ય!

Bharat Makwana દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

વત્તે - વત્તે, વત્તા.ઓછે - અોછે, વત્તા.વત્તે - ઓછે, ઓછા.ઓછે - વત્તે, ઓછા.પાંચમાં ધોરણમાં અમારાં ગણિતના શિક્ષકે એમને આ ગાણિતિક સિદ્ધાંત સમજાવ્યો હતો. આજે પણ શબ્દશ: યાદ છે. વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષય સૈધાંતિક વિષયો છે અને એક બીજાનાં પૂરક ...વધુ વાંચો