પ્રેમ - 2 મનસુખભાઈ મીસ્ત્રી . દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ - 2

મનસુખભાઈ મીસ્ત્રી . દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

રમીલા આજે સુડતાલીસ વરસની ઉંમરે પહોંચી છે. તે સવારની ચ્હા પીતા પીતા વિચાર કરેછે. કે આ કેવા સંજોગો ઊભા થયાં છે. જો નસીબ મારી સાથે હોત તો રાજુ મને દગો કરીને ભાગી ગયો ના હોત. અને આ ઉંમરે આમ ...વધુ વાંચો