હું ને મારી રચના Kishor Padhiyar દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

હું ને મારી રચના

Kishor Padhiyar દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

૧. કચરાપેટી ના બોલ(જ્યારે કચરાપેટી હોય છતાં તેમાં કચરો ન નાખતા જ્યાં ત્યાં ફેંકવામાં આવે ત્યારે તેની આજુબાજુ જ ઘણો કચરો જમા થતો હોય છે અને એવા સમયે કચરાપેટી ને જો વાચા હોત તો જે વિનંતી કરેત તે કહેવાનો ...વધુ વાંચો