મુસાફિર Monil Malaviya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મુસાફિર

Monil Malaviya દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આ પુસ્તક પુર્ણરૂપ થી કાલ્પનિક છે.આ પુસ્તક માં મુસાફરી કે પ્રવાસ નું વર્ણન નથી.પરંતુ આ ચાર એવા મિત્રો ની વાત છે.જે પોતા ના સફર ની શરૂવાત તો કરે છે .પણ તેનો અંત ક્યારે આવશે તે તેમાંથી કોઇને ખબર નથી.તેવો ...વધુ વાંચો