ધારો તે કરો અને કરીને જ રહો ! Vaishali Parekh દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધારો તે કરો અને કરીને જ રહો !

Vaishali Parekh દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

આપણે ત્યાં એક કહેવત છે કે “ધાર્યું તો ધણીનું જ થાય” અને આ વાક્યમાં ધણી એટલે ઈશ્વર. મોટાભાગે આપણે ભગવાનને પણ નસીબ તરીકે ઓળખીએ છીએ.જયારે આપણે કઈક મેળવવાનું કે કરવાનું નક્કી કર્યું હોય અને એ કામ તે મુજબ થાય ...વધુ વાંચો