લવ ઇન સ્પેસ - ૩ J I G N E S H દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

લવ ઇન સ્પેસ - ૩

J I G N E S H દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

લવ ઇન સ્પેસ પ્રકરણ -૩ અગાઉ તમે વાંચ્યું..... અંતિમ ફ્લાઈટના “Traveller X” સ્પેસ શીપમાં એવલીન રોઝ પણ Hope ગ્રહની યાત્રાએ જઈ રહી હતી. સ્પેસમાં અણધાર્યા અકસ્માતના કારણે ભૂલથી જાગી ગયેલી એવલીન વિશાળ સ્પેસ શીપમાં એક માત્ર એવી યાત્રી છે ...વધુ વાંચો