વૈશ્યાલય - 3 મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વૈશ્યાલય - 3

મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આટલા શબ્દ સાંભળ્યા અને અંશ તો રીતસર ધ્રુજવા લાગ્યો હતો. એને કઈ જ સમજાતું ન હતું. મગજ જ બ્લોક થઈ ગયું હતું. એ ફટાફટ રેમા માંથી બહાર નીકળી ગયો, દિલના ધબકારા વધી ગયા, પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયો. બીજી ગણિકા ...વધુ વાંચો