પ્રેમ નો પ્રસ્તાવ ક્યારે મુકવો..? Dr.Jaykishan Tolaramani દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ નો પ્રસ્તાવ ક્યારે મુકવો..?

Dr.Jaykishan Tolaramani દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

આજે હું જે વિષયે આપ ની સાથે ચર્ચા કરવા માગું છું,તે છે પ્રેમ નો પ્રસ્તાવ ક્યારે મુકવો..? દરેક માણસ તેના જીવન માં ક્યારેક ને ક્યારેક પ્રેમ કરે છે પણ તે પ્રેમ ને તેનાં મુકામ સુધી પહોંચાડવા તેનો સામી વ્યકિત ...વધુ વાંચો