ઑટોગ્રાફ તારા પ્રેમનો  Bindi Panchal દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઑટોગ્રાફ તારા પ્રેમનો 

Bindi Panchal દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

ઑટોગ્રાફ તારા પ્રેમનો એક સુંદર સંધ્યાની શરુઆત. અમદાવાદનો મંગળદાસ ટાઉનહોલ જે અનેક સુંદર પ્રસંગોનો સાક્ષી બન્યો છે. ત્યાં વધુ એક સુંદર સંધ્યાનું અયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. અને તે છે કવિ સંમેલન. આ કવિ સંમેલનમા કવિઓ દ્વારા ...વધુ વાંચો