ચમકાવો 32 સ્ટાર્સ ? Bipinbhai Bhojani દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચમકાવો 32 સ્ટાર્સ ?

Bipinbhai Bhojani દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ટેંગ ટાલુ ( M.Com.) ક્લેક્ટર શ્રી ની સામે આંદોલન ઉપર ઉતર્યો આવેદન પત્ર આપીને ! આવેદન પત્ર માં લખ્યુ હતું કે ........ માનનીય કલેક્ટર શ્રી , હું એક કંપની નો શ્રમિક છું . અત્યારે લો સુગર નો ...વધુ વાંચો