સ્વીકાર.. - 1 Komal Mehta દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વીકાર.. - 1

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

લગન.....લગન ની વ્યાખ્યા થી આપણે સૌ પરિચિત છે. જે પરણ્યાં છે અે પણ અને જે નથી પરણ્યાં અે પણ !!! લગન માટે ની બધાની પોત પોતાની માનસિકતા હોય છે.લગન માં છોકરા અને છોકરીઓ પોત પોતાની જરૂરત જોશે એમાં કંઈ ...વધુ વાંચો