ખૂંખાર ગામ Jigar દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખૂંખાર ગામ

Jigar દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

સુરત જિલ્લા માં આવેલ બી. એમ. વનસ્પતિ શાસ્ત્ર ઉચ્ચ વિદ્યાલય માં આજે વનસ્પતિ શાસ્ત્ર નો લેકચર ચાલુ હતોઃ પ્રોફેસર ર્ડો આર કે ઉપાધ્યાય આજે વલસાડ જિલ્લા મા આવેલ નાનકડું અદભુત સૌંદર્ય ધરાવતા ગામ ની વાત ચાલુ હતી એ ગામ ...વધુ વાંચો