સંતોષી નર સદા સુખી Amit vadgama દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંતોષી નર સદા સુખી

Amit vadgama દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

એક સમય ની વાત છે.. એક ગામમાં ગરીબ કઠિયારો રહેતો હતો. રોજ સવારે જંગલ માંથી લાકડા કાપીને લાવે ને સાંજે તેના વ્યાપાર કરે અને ગુજરાન ચલાવે.. એક દિવસ લાકડા કાપતા કાપતા એની કરવત (આરી) ટૂટી ગઈ.. એ ચિંતા માં ...વધુ વાંચો