મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ - 16 Sagar Ramolia દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ - 16

Sagar Ramolia દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

આવો મારી હાટડીએ(મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ-૧૬) એક દિવસ હું બજારમાં ખરીદી કરવા નીકળ્‍યો. બજારમાં દુકાનોને જોતો આગળ વધતો જતો હતો. કયારેક ઘ્‍યાન ચૂકી જવાય તો કોઈ અથડાઈ પણ જાય. પણ બધા સારા મળ્‍યા. એટલે ‘આંધળો છો ...વધુ વાંચો