મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ - 18 Sagar Ramolia દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ - 18

Sagar Ramolia દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

એમ કાંઈ થોડું ચાલે!(મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ-18) ઘરનાં બારીબારણાંમાં થોડું સમારકામ કરાવવાનું હતું. તે માટે એક સુથારને બોલાવેલ. તેણે કહ્યું, ‘‘સ્‍ટોપર અને મિજાગરા બદલવા પડશે.'' મેં તે માટે તૈયારી બતાવી. એટલે તેણે મને એક કારખાનાનું સરનામું ...વધુ વાંચો