ચાલો ફરી ગામડે VAGHELA HARPALSINH દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચાલો ફરી ગામડે

VAGHELA HARPALSINH દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

સૌપ્રથમ તો શરૂવાત હું કરીશ મારા પ્રેમ ભરેલા આવકાર " ભલે પધાર્યા " આવો સાહેબ બેસો શું લેશો ચા પાણી આ શબ્દ માત્ર કેવો ઉત્સાહ ભરી દેતો હોય છે . જ્યારે કોઈક પ્રેમ ભરેલો આવકાર આપે છે. " ...વધુ વાંચો