દેશભક્તોનું ઐતિહાસિક મિલન Krushnasinh M Parmar દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

દેશભક્તોનું ઐતિહાસિક મિલન

Krushnasinh M Parmar દ્વારા ગુજરાતી નાટક

દેશભક્તોનું ઐતિહાસિક મિલન આઝાદ, ભગતસિંહ બેઠા છે. આઝાદ મુછ મરડી રહ્યા છે, પગ ઉપર પગ ચડાવેલો છે 'ને બીજો હાથ તે પગ પર રાજાની માફક રાખ્યો છે. ભગતસિંહ શાંત પણ ધીરગંભીર મુદ્રામાં આઝાદની સામે અદબથી બેઠા છે. આઝાદનું ...વધુ વાંચો