હાઈ, કેપ્લર ભાગ - 2 BHIMANI AKSHIT દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

હાઈ, કેપ્લર ભાગ - 2

BHIMANI AKSHIT દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

મને આંખો થોડી ભારે લાગતી હતી. બે-ત્રણ વખત પ્રયત્ન કર્યા બાદ માંડ હું આંખો ખોલી શક્યો. અમે ક્યારે બેભાન થયાં તેનો મને ખ્યાલ ન હતો, પણ જેવી આંખો ખોલી તો મારી બાજુમાં.......