પિતા Dr. Krupali Meghani દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પિતા

Dr. Krupali Meghani દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ક્યારેય કોઈની સામે પોતાની વેદના ના બતાવતા અને બધું પોતાની અંદર છુપાવીને રાખતા પિતાની તેની દિકરી પ્રત્યે ની લાગણી, ચિંતા, પ્રેમ અહી દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ...આશા કરું છું કે તમને પસંદ આવશે. ...વધુ વાંચો