મનોવિજ્ઞાનના મહારથી: ડૉ. સિગમંડ ફ્રોઇડ Dr.Mayur Bhammar Ahir_Krushnarpan દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

મનોવિજ્ઞાનના મહારથી: ડૉ. સિગમંડ ફ્રોઇડ

Dr.Mayur Bhammar Ahir_Krushnarpan માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

ડૉ.સિગમંડ ફ્રોઇડ મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં બહુ પ્રસિદ્ધ એવું નામ છે તેમજ મનોવિશ્લેષણવાદના પ્રણેતા છે. તેમ છતાં વિશ્વનું ભાગ્યે જ કોઈ એવું ક્ષેત્ર હશે કે જેના પર ફ્રોઇડના વિચારોનો પ્રભાવ ન હોય. ફ્રોઇડ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે તેને જાણવા અને ...વધુ વાંચો