બેકપેકિંગ Sarthi M Sagar દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બેકપેકિંગ

Sarthi M Sagar દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

પાર્ટ વન જાલોર એક કામથી જવાનું હતું પણ એ થોડું ડીલે થયું એટલે માઉન્ટ આબુ જવાનું વિચાર્યું. વધારે ડિટેલમાં ન પડતા અમદાવાદથી વિક્રાંત પર મહેસાણા ત્યાંથી ગાડીમાં બીજા ચાર મિત્રો સાથે પહોંચ્યો. ત્યાં પહોંચવામાં પહેલો દિવસ ખર્ચાઈ ગયો. બીજે ...વધુ વાંચો