માલ્વા અને માન્યખેટ Navneet Marvaniya દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માલ્વા અને માન્યખેટ

Navneet Marvaniya દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

આ વાત છે વિક્રમની અગિયારમી સદીની. હિન્દ રાજાઓ એક બીજાના રાજ્યો જીતવા માટે અંદરો અંદર લડતા હતા. રાજ્યોની સ્થાપના અને વિનાશ ચાલ્યા કરતા હતા. ખંડન અને મંડનના આ કાળમા કેટલાક મહાપ્રતાપી રાજાઓ મોટું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરવા માટે મરણિયો પ્રયાસ ...વધુ વાંચો